Media

Mniej popularne zboża nadzieją dla rolnictwa ekologicznego

foto
Projekt HealthyMinorCereals niedawno zaprezentowany przez dziennikarzy CORDIS
(5.5.18)

Science Impact publication

foto
Science Impact has published an interview with Dagmar Janovská and the article "Improving diversity in cereals".
(27.11.17)
print