Média

Časopis Vesmír informuje o projektu

V prázdninovém čísle Vesmíru 7-8/2017 vyšel článek s názvem Evropský projekt zaměřený na minoritní obilniny
(12.9.17)
Na polním dnu v Nabočanech se konala přehlídka minoritních obilnin. Jana Chrpová informuje o projektu.
Video: Profipress, červen 2016
Martina Eiseltová a Dagmar Janovská z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni představují projekt HealthyMinorCereals
Autorka: Barbora Venclová / říjen 2013
print