Seminář Minoritní obilniny

22.6.2016

Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Srdečně vás zveme k účasti na prvním odborném semináři v rámci projektu HealthyMinorCereals. Na semináři budou představeny genetické zdroje minoritních obilnin - žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky - a jejich planí příbuzní. Soustředíme se na pěstování a výskyt chorob u minoritních obilnin a na závěr získáte informace o nutriční hodnotě jednotlivých minoritních obilovin. To vše bude doplněno ochutnávkou a krátkou přehlídkou našich polních pokusů. Na seminář je třeba se předem zaregistrovat.
Attachment:  Program [242.3 kB, pdf]
Přihláška [14.1 kB, docx]
print