Minoritní obilniny na polním dnu v Nabočanech

8.7.14
foto
Méně známé pšenice - špalda, dvouzrnka a jednozrnka - byly představeny návštěvníkům polních dnů v Nabočanech na Chrudimsku
Na polních dnech v Nabočanech 10. a 11. 6. 2014 byly návštěvníkům představeny vybrané odrůdy a genetické zdroje méně známých pšenic - pšenice špaldy, pšenice dvouzrnky a pšenice jednozrnky. Návštěvníci si mohli tyto pšenice prohlédnout u společného stánku Bioinstitutu, České technologické platformy pro ekologické zemědělství a firmy PROBIO z Nového Města. Firma PROBIO s.r.o. se již od svého vzniku zabývá propagací těchto méně známých pšenic na našem trhu. Vedle genetických zdrojů, které jsou cenným materiálem pro šlechtitelství, si mohli návštěvníci prohlédnout i slibnou jarní odrůdu dvouzrnky RUDICO (v galerii obrázků), která vznikla hromadným pozitivním výběrem z kolekce genetických zdrojů uchovávaných v genobance Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.
foto
foto
foto
print