Minoritní obilniny představeny na polním dnu v Nabočanech, 13-14. června 2017

27.6.17
foto
Minoritní obilniny - špalda, jednozrnka, dvouzrnka, oves a žito - a první výsledky evropského projektu zaměřeného na výzkum a marketing minoritních obilnin byly představeny na polním dnu v Nabočanech. Velký zájem byl z řad návštěvníků o pěstování minoritních obilnin v podmínkách ekologického zemědělství, jejich odolnost k chorobám, způsoby zpracování a odbyt. Otázky byly položeny také ohledně nutriční hodnoty minoritních obilnin.
V rámci přehlídky byly představeny odrůdy špaldy vyšlechtěné ve Švýcarsku přímo pro ekologické zemědělství. Dále byly představeny pluchaté pšenice vyšlechtěné ve VÚRV v Praze-Ruzyni: odrůda špaldy - Rubiota, odrůda ozimé jednozrnky - Rumona, dvě odrůdy jarní dvouzrnky - Rudico a Tapiruz. Žito bylo zastoupeno jednou polskou a jednou estonskou odrůdou (od partnera projektu v Estonsku - Estonského výzkumného ústavu rostlinné výroby), mezi ovsy byly představeny odrůdy pluchatých i nahých ovsů ze šlechtitelské stanice Krukanice firmy Selgen. K vidění byla také jednozrnka Einkorn ze Saatbau Linz. Jedná se o přesívkovou formu a návštěvníci mohli porovnat její podzimní a jarní výsev.
WPs:  WP10: Dissemination and exploitation of project results, and management of intellectual property
foto
print