Odborný seminář "Minoritní obilniny" v Praze-Ruzyni

17.7.16
foto
Seminář přilákal více než padesát účastníků z řad odborné veřejnosti.
Dne 22. června 2016 se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni konal seminář na téma minoritní obilniny. Za spolupráci s přípravou semináře bychom rádi poděkovali firmě PRO-BIO, s. r. o. a šlechtitelské stanici Krukanice firmy Selgen. Vedle VÚRV, v.v.i. se tyto dvě české organizace podílejí na řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (v překladu Zdravé minoritní obilniny) spolufinancovaného Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu.
Přestože je projekt teprve v polovině řešení, účastníci semináře ocenili zajímavé informace, které získali jak v přednáškovém sále, tak i na poli při přehlídce polních pokusů. Pro mnohé účastníky byla zajímavá unikátní sbírka planých příbuzných minoritních obilnin (viz obrázek), které jsou nyní ve VÚRV předmětem intenzivního pětiletého výzkumu – jedná se o pluchaté pšenice – špaldu, jednozrnku, dvouzrnku – a pak také o žito a oves. Je smutnou skutečností, že při šlechtění orientovaném především na výnos, dochází ke ztrátě či potlačení exprese jiných zajímavých genů, a tak mnohé moderní odrůdy jsou sice vysoce výnosné, ale mají nižší nutriční hodnotu. Zjednodušeně řečeno zákazník si kupuje objem, ale s nižší výživovou hodnotou.
A právě zájem a poptávka spotřebitelů po zdravých a nutričně bohatých potravinách vede producenty ke zvýšenému zájmu o pěstování a zpracování v dnešní době málo pěstovaných plodin. Tím jsou kladeny i nové požadavky na výzkum a výzkumným institucím se otevírají nová témata, na která získají i finanční podporu.
Bez nadsázky lze říci, že účastníci semináře projevili opravdu hluboký zájem o novinky z oblasti nutriční kvality minoritních obilnin. Bohatá byla například diskuse na téma „bezlepkového“ ovsa. Vyvrcholením semináře pak byla ochutnávka pokrmů připravených z minoritních obilnin: chutné letní saláty z jednozrnky a dvouzrnky, výborná pomazánka z ovsa, vegetariánské karbanátky se 100% žitným chlebem, či lahodné máslové sušenky z celozrnné špaldové mouky a k nim podávaná špaldová káva.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zejména účastníkům semináře za jejich zájem o téma minoritních obilnin i zvídavé a podnětné dotazy. Díky kladnému ohlasu, plánujeme uspořádat seminář na téma minoritních obilnin i v roce 2017. Předběžný zájem o účast na semináři v roce 2017, případně i přání, jaká témata byste uvítali, můžete zaslat na adresu: eiseltova@vurv.cz

Attachment: Program semináře [117.9 kB, pdf]
WPs:  WP10: Dissemination and exploitation of project results, and management of intellectual property
foto
foto
foto
foto
foto
print