Σχετικά με το έργο

Τίτλος Έργου:

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διεύρυνση της γενετικής βάσης, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην καταπόνηση, την αγρονομική διαχείριση και την διατροφική/μεταποιητική ποιότητα των ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών για ανθρώπινη κατανάλωση στην Ευρώπη.

Ακρώνυμο έργου:

HealthyMinorCereals

Συνεργατικό έργο FP7
Αρ. Σύμβασης Χρηματοδότησης:
613609

Διάρκεια έργου: 

Σεπτέμβριος 2013- Αύγουστος 2018

Με προϋπολογισμό ύψους 6,5εκ. €, το έργο περιλαμβάνει δεκαέξι συμμετέχοντες από δέκα Ευρωπαϊκές/Συνδεδεμένες χώρες: Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο στοχεύει στο να ενισχύσει την εκμετάλλευση πέντε εκ των λεγόμενων ειδών " ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρών " - σίτος σπέλτα, σίκαλη, βρώμη, σίτος ο μονόκοκκος, σίτος ο δίκοκκος.

Γενικό πλαίσιο και Κατευθύνσεις του Έργου

Η παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας γεωργίας έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσω της εστίασης σε ένα σχετικά μικρό αριθμό ειδών καλλιέργειας (για τα σιτηρά που καλλιεργούνται στην Ευρώπη κυρίως στο μαλακό σιτάρι και στο κριθάρι) που παράγουν υψηλές αποδόσεις και εξαρτώνται από μεγάλες εισροές ανόργανων λιπασμάτων. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή έχει αφήσει την γεωργία με μειωμένη γενετική ποικιλότητα, πράγμα που καθιστά τις καλλιέργειες ευάλωτες στην βιοτική και αβιοτική καταπόνηση, ενώ οι υψηλές εισροές λιπασμάτων και ενέργειας οδηγούν σε περιβαλλοντική καταστροφή.

Συγκριτικά με το συμβατικό μαλακό σιτάρι, τα ελάσσονος καλλιέργειας σιτηρά συνήθως αναπτύσσονται ομαλά σε φτωχά εδάφη ή υπό συνθήκες χαμηλών εισροών και έχουν διατηρήσει κατά πολύ περισσότερο συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων, τα οποία έχουν εξαντληθεί από το μαλακό σιτάρι. Έτσι, εκτιμούνται σημαντικά από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές οργανικών τροφών, καθώς και όλο και περισσότερο από τους συμβατικούς καλλιεργητές.

print