Célok

Az egészséges kisgabonák projekt legfontosabb stratégiai célkitűzései a következők:

 • Az elérhető genetikai adottságok kiaknázása minden egyes kisgabona fajnál (tönköly, rozs, zab, alakor és tönke), valamint vadon élő rokonaiknál
 • Az ellenállóságért és minőségért felelős kromoszóma szekvenciák meghatározása asszociációs térképezéssel
 • Különböző allélok azonosítása a rezisztenciáért felelős gének szekvenálásához ecoTILLING módszerrel
 • Elegendő mennyiségű vetőmag előállítása és cseréje üzemi kísérletekhez
 • Átfogó fenotípusos és genetikai jellemzés, beleértve az ismétlődő genotípusok azonosítását
 • Új nemesítési stratégiák hasznosítása és a kutatási módszertan adaptálása a kisgabonafélékre a termesztéstechnológia, gabona-feldolgozás, tápérték, egészségmegőrző hatás viszonylatában
 • Az ígéretes tulajdonságú genotípusok azonosítása a hozam, a fontosabb gombabetegségekkel szembeni ellenálló képesség, a hatékonyabb tápanyag felhasználás, a minőség, az élelmiszer-feldolgozásra való alkalmasság és egyéb hasznos tulajdonságok alapján
 • A kisgabonák genotípusának termesztéstechnológiai optimalizálása négy európai országban, eltérő éghajlati övezetek mellett, on-station és on-farm kísérleteken keresztül, a szerves trágyázásra és a korszerű termesztéstechnológiai eszközökre összpontosítva
 • A kisgabonafélék genotípusainak vizsgálata a mikroelem-tartalom sokszínűsége, a fenolos vegyületek mennyisége és az antioxidáns-tartalom, valamint az esetleges káros/anti-nutritív komponensek vonatkozásában, nagy áteresztőképességű profilozási elemzés segítségével, valamint a kiválasztott genotípusok emberi egészségre gyakorolt lehetséges jótékony hatásainak elemzése humán sejtkultúrákon végzett biológiai hatásvizsgálat segítségével
 • A kisgabonák őrlési és egyéb feldolgozási módszertanának fejlesztése a fajták minőségének növelése, a fogyasztói elfogadás, a feldolgozhatóság és a stabilitás érdekében
 • A kisgabonákból készült új termékek hatékony piacra juttatásának vizsgálata esettanulmányok alapján, figyelembe véve az Európán belüli regionális különbségeket
 • A projekt eredményeinek bemutatása részvételi alapú on-farm kísérleteken keresztül, valamint a kisgabonákból készült új élelmiszerek előállításával és minőség-ellenőrzésével
 • A projekt eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy az összes érdekelt fél – mezőgazdasági termelők, vetőmag termesztők, élelmiszeripar, kutatók és fogyasztók – megkezdhesse azok gyors és átfogó hasznosítását
print