Munkacsomagok

MCS1: A kisgabonák genetikai jellemzése és elemzése

Az MCS1 a tönkölybúza és a vad rokonai (tönke, alakor, Aegilops stb.) valamint a zab és a rozs genetikai erőforrásainak jellemzésével foglalkozik. Tönkölybúza esetében egy genom-szintű asszociációt végeznek el az MCS2 és MCS7 eredményeinek figyelembevételével, valamint a tönkölybúza specifikus génjeit fogják feltérképezni. Az MCS1 közvetlen szűri a betegség ellenállóságot az ecoTILLING használatával illetve feltérképezi a kiválasztott betegség-ellenállóság forrásokat a tönkölybúza- és zabpopulációk szegregációjával. A potenciálisan ellenállónak azonosított genotípusokat az MCS3 terepi kísérletekben fogja felhasználni.

MCS2: kisgabonafélék fenotipizálása, új kereskedelmi fajták fejlesztési lehetőségének meghatározására

A zab, a tönköly, a rozs és ezek vad rokonainak kiválasztott ígéretes genotípusait fenotípusos értékelésnek vetjük alá, amit öt országban (Svájc, Ausztria és Észtország: tönköly, Cseh Köztársaság és Észtország: zab, Cseh Köztársaság és Észtország: rozs, Cseh Köztársaság: vadon élő rokonnövények, Törökország: tönköly, rozs, zab) összesen hat helyszínen végzünk. Az előzőleg azonosított genotípusokat használjuk a termesztési kutatásokban, táplálkozási elemzésekben és a feldolgozási stratégiák fejlesztésében. Az MCS2 kezdeményezni fogja, a legígéretesebb genotípusok keresztezését új variánsok létrehozásához.

MCS3: a kisgabonafélék biotikus / abiotikus stressz értékelése

Az MCS3 az alakor, tönke, tönkölybúza, rozs és zab biotikus és abiotikus stresszel (szárazság) szembeni genetikai alapú ellenállásának multi-szezonális vizsgálatára fókuszál. A kísérletek szabadföldi és kontrollált körülmények közötti valósulnak meg. Ezáltal egy sor releváns növény-betegséget le tudunk fedni, és ígéretes genotípusokkal dolgozhatunk tovább a betegségek értékelése és a termesztéstechnológia optimálása során az MCS4 és MCS5-ben. A szárazságtűrést szelektált fajok termesztésével értékeljük öntözéses és öntözés nélküli mediterrán térségekben (Kréta és Közép-Törökország).

MCS4: a termesztéstechnológia hatása a kisgabonafélék hozamára

Az MCS4 célja az MCS1 és MCS2-ben kiválasztott kisgabona fajok genotípusai és a különböző, környezetben megvalósuló, eltérő termesztéstechnológiai módszerek kölcsönhatásainak vizsgálata annak érdekében, hogy azonosítsuk (a) azokat a mezőgazdasági gyakorlatokat, melyek javítják a hozamot és a minőséget (b) azokat a fajtákat, melyek magas tárolási illetve kártevők és betegségek elleni toleranciát mutatnak magasabb tápanyagellátottsági szint esetén is és (c) olyan tápanyagellátási rendszert, mely minimalizálja a környezetre és a termés fejlődésére gyakorolt negatív hatásokat. A fő célkitűzések a következőek:

 • meghatározni az eltérő genotípusok és trágyázási rendszerek (típus és intenzitás szerint) hatását (és kölcsönhatását) a kisgabonafélék teljesítményére Európa három éghajlati övezetében;
 • meghatározni az eltérő genotípusok, valamint a talajművelési és a gyomkezelési protokollok hatását (és kölcsönhatását) a kisgabonafélék teljesítményére Európa két éghajlati övezetében;
 • gazdálkodók részvételén alapuló on-farm kísérletek szervezése annak érdekében, hogy felmérjük a kisgabonák genotípusainak teljesítményét a különböző talaj-klimatikus feltételek és a gyakorlatban alkalmazott különböző termesztéstechnológiák között.

MCS5: fajtakeverékek és köztestermesztés hatása a kisgabonák teljesítményére

Az MCS5 a fajtakeverékek alkalmazásának és a hüvelyesek köztestermesztésének a kisgabonafélék teljesítményére (hozam, betegség-ellenállóság és minőség) gyakorolt hatásait azonosítja, különféle tápanyag utánpótlási szintek és levélbetegségek elleni kezelések esetén. Üzemi kísérletekre három éghajlati zónában kerül sor az MCS1 és MCS2-ben kiválasztott eltérő genotípusú kisgabona fajok felhasználásával, hogy megvizsgálják a genotípus x környezet (klimatikus és agronómiai) kölcsönhatásokat.

MCS6: a feldolgozás és a termékfejlesztési stratégiák optimalizálása a piaci potenciál legjobb kihasználása érdekében

Az MCS6 a feldolgozási stratégiák optimalizálására és a kiválasztott kisgabona fajtából előállított új termékek fejlesztésére összpontosít. Fő célja, hogy meghatározza a (teljes kiőrlésű) gabona kulcsfontosságú technológiai paramétereit és ezek megfelelő szintjét a kiválasztott kisgabonafélékben (tönköly, rozs, zab). Cél ezáltal, hogy:

 • jó technológiai minőségű késztermékek jöhessenek létre (kenyér, reggeli gabonapelyhek, péksütemények);
 • a különböző gabonafélék lisztjeinek ötvözésével új termékeket tudjunk előállítani, melyekben az egyes komponensek táplálkozás-élettani és technológiai előnyeinek egymást kiegészítve érvényesülnek (pl. tönkölybúza-rozs vagy tönköly-zab kombinációk);
 • olyan technológiai ajánlásokat tudjunk kidolgozni és tesztelni, melyek biztosítják az előállított gabonatermékek magas tápértékét, illetve a tápérték természetes növelését.

MCS7: a kisgabonafélék tápanyagtartalmának értékelése és hatása az emberi sejtkultúrákra

Az MCS7 középpontjában a zab, a rozs, a tönkölybúza, az alakor és a tönke azon genotípusainak azonosítása és jellemzése áll, melyek (i) bizonyos mikroelemek (pl. Zn, Fe, Se) és biológiailag aktív vegyületek (pl. béta-glükán, elemi rostok, fenolos vegyületek, teljes antioxidáns kapacitás) tekintetében nagyon magas vagy nagyon alacsony koncentrációt mutatnak, illetve (ii) jelentős megelőző hatással bírnak a humán sejttenyészetekben fellelhető apoptotikus sejthalál és oxidatív sejtkárosodást ellen.

MCS8: a kisgabonafélék piaci pozíciójának növelése

Az MCS8 esettanulmányokon keresztül kutatja a kisgabonafélék gazdasági potenciálját, és ajánlásokat tesz arra nézve, hogy miképp lehet növelni a kisgabonák piaci lehetőségeit.

MCS9: bemutató tevékenység

Az MCS9 bemutató rendezvényeket szervez a legjobb termesztéstechnológiai megoldások gyakorlati ismertetése céljából. Bemutatjuk az innovatív termelési rendszereket a gazdáknak és a mezőgazdasági szaktanácsadóknak. Továbbá ez az MCS technológiai kísérleteket is fog végezni liszt gyártására azzal a céllal, hogy alkalmassá tegye a szabványos technológiákat az új termékek előállítására (reggeli gabonapelyhek, péksütemények). A liszt előállítására vonatkozó különböző technológiákat (nagysebességű frakcionálás, turbómalmok, impact roller, pneumatikus hántolás stb.) kiértékeljük, és összehasonlító vizsgálatokat végzünk a minőségi teljesítmény és a költséghatékonyság megállapítására.

MCS10: a projekt eredményeinek terjesztése és hasznosítása, a szellemi tulajdon kezelése

Az egészséges kisgabonák projekt eredményeit nagy érdeklődés kíséri az európai agrár-élelmiszeripari ágazatban és a tudományos közösségben. A széleskörű terjesztési tevékenység célja, hogy megfeleljen a projekt a releváns célcsoportoknak. Ezek:

 • Gazdák: szántóföldi termelők, különösen az ökológiai és extenzív módszereket használók;
 • Nemesítők;
 • Élelmiszer-/takarmányipar: főleg a pékáruk és a gabonatermékek gyártói;
 • Fogyasztók: a kisgabona-alapú termékek jelenlegi és potenciális fogyasztói, akik előnyt élvezhetnek a nagyobb választékból, a jobb rendelkezésre állásból és a magasabb tápértékből;
 • Kutatók: gabona genetikát, termesztéstechnológiát, tápanyag-felhalmozódást, stressz toleranciát, gabonafélék feldolgozását és egyéb szempontokat vizsgáló kutatócsoportok.

A projekt eredményei tudományos publikációkban, projekt szórólapokon és plakátokon, terepnapokon, szakmai rendezvényeken, partnereknél rendezett nyíltnapokon és a médián keresztül kerülnek terjesztésre (hírlevél, szaklapok, weboldal, videók és film).

MCS11: Tudományos koordináció

Az MCS11 feladata, hogy nyomon kövesse és értékelje a tudományos előrehaladást, a teljesítések és a mérföldkövek időben történő elérését, kezelje a kutatási kockázatokat és koordinálja a Bizottság felé benyújtandó időközi és záró beszámolók előkészületeit és azok időben történő benyújtását.

MCS12: Adminisztráció

Az MCS12 látja el az egész projekt koordinációját és hajtja végre a projekttel járó összes adminisztratív, jogi és pénzügyi feladatot.

print