O projekcie

Tytuł Projektu:

Zintegrowane podejście do różnicowania podłoża genetycznego, poprawy odporności na obciążenia, zarządzania agronomicznego oraz jakości odżywczej/przetwórczej plonów zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym w żywieniu człowieka w Europie

Akronim Projektu:

HealthyMinorCereals (Zdrowe zboża o mniejszym znaczeniu gospodarczym)

Projekt wspólny w ramach 7PR
Umowa przyznania dotacji numer:
613609

Czas trwania Projektu: 

zwrzesień 2013 r. – sierpień 2018 r.

W projekcie, którego budżet wynosi 6,5 miliona €, bierze udział szesnaścioro uczestników z państw Unii Europejskiej/stowarzyszonych: tj. z Austrii, Czech, Estonii, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, Szwajcarii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie eksploatacji pięciu gatunków zbóż, zwanych „zbożami o mniejszym znaczeniu gospodarczym” – pszenicy orkisz, żyta, owsa, pszenicy samopszy i pszenicy płaskurki.

Podstawy i uwarunkowania Projektu

BWydajność produkcyjna europejskiej i światowej gospodarki rolnej w dużym stopniu uległa poprawie dzięki koncentracji na stosunkowo niedużej grupie gatunków zbóż (w przypadku zbóż uprawianych w Europie – głównie na pszenicy zwyczajnej i jęczmieniu) uprawianych dla dużych plonów oraz uzależnionych od dużych nakładów nawozów mineralnych. Ta strategia jednak skazała gospodarkę rolną na silną redukcję zróżnicowania genetycznego zbóż i ich różnorodności, co czyni je bardziej podatnymi na biotyczne i abiotyczne obciążenia, a wysokie nakłady nawozów i energii prowadzą do szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu.

W porównaniu z klasyczną pszenicą zwyczajną, zboża o mniejszym znaczeniu gospodarczym zwykle rosną dobrze na glebach słabej jakości, przy małych nakładach, oraz demonstrują o wiele lepszą koncentrację mikroskładników odżywczych, które zatraciła pszenica zwyczajna. Dlatego też są one wysoko cenione zarówno przez producentów jak i konsumentów żywności organicznej, a także, w coraz większym stopniu, przez przedstawicieli rolnictwa konwencjonalnego.

print