Mniej popularne zboża nadzieją dla rolnictwa ekologicznego

5.5.18
foto
Projekt HealthyMinorCereals niedawno zaprezentowany przez dziennikarzy CORDIS
www:  https://cordis.europa.eu/news/rcn/129266_en.html
WPs:  WP10: Dissemination and exploitation of project results, and management of intellectual property
print