Hedefler

SağlıklıMinörTahıllar’ın temel stratejik hedefleri şunlardır:

 • Minör tahılların (spelta, çavdar, yulaf, einkorn, ve emmer) ve bunların yabani akrabalarının araştırılması
 • Hastalık ve kalite özelliklerden sorumlu kromozom bölümlerinin ilişki haritalaması ile tanımlanması
 • Dizilimi yapılmış direnç genleri için farklı alellerin ecoTILLING ile tanımlanması
 • Tarla denemelerinde kullanılmak üzere gereken miktardaki tohumun çoğaltılması ve değişimi
 • Duplike genotiplerin tanımlanmasını da içeren kapsamlı fenotipik ve genetik karakterizasyon
 • Minör tahıllar için yeni yetiştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve özellikle tarımsal yönetim, dane işleme, besin kalitesi, sağlığı arttırıcı etkiler vb. ile ilgili araştırma metotlarının uyarlanması
 • Verim, önemli mantar hastalıklarına direnç, gelişmiş gübre kullanım etkinliği, kalite, besin işlenmesi için uygunluk ve diğer faydalı özellikler için umut verici genotiplerin tanımlanması
 • Organik gübreleme ve ileri tarımsal yönetim araçlarına odaklı şekilde ve farklı iklim bölgelerini içeren dört Avrupa ülkesinde, araştırma istasyonu ve çiftçi koşullarında, seçilmiş minör tahıl genotiplerinde yetiştirme koşullarının optimizasyonu
 • Yüksek işlem hacimli profil belirleme analizi kullanarak minör tahıllarda mikro besin elementleri, fenolik ve anti oksidan kapsamı ve potansiyel olarak tehlikeli/besin-karşıtı bileşenler için genotipik çeşitliliğin araştırılması ve insan hücre kültürü kullanılarak seçilmiş genotiplerde insan sağlığı üzerine olası yararlı etkilerin araştırılması
 • Kalite, tüketici memnuniyeti, işlenebilirlik ve stabilitenin geliştirilmesi için minör tahıllara uygun öğütme ve besin hazırlama metotlarının geliştirilmesi
 • İkincil tahıllara dayalı yeni ürünlerin, Avrupa içindeki bölgesel farklılıkları göz önüne alarak, pazara en iyi şekilde nasıl tanıtılacağının örnek vaka çalışmaları programı ile anlaşılması
 • Proje sonuçlarının, çiftçilerin katıldığı arazi denemeleri yoluyla gösterimi ve minör tahıllar kullanarak yapılmış yeni besin ürünlerinin üretim ve kalite değerlendirmesi
 • Proje sonuçlarının tüm ilgili taraflarca –çiftçiler, yetiştiriciler, besin endüstrisi, araştırmacılar ve tüketiciler- hızlı ve kapsamlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere yayımı
print