İş paketleri

İP1: Minör tahıl hatlarının analizi ve genomik karakterizasyonu

İP1’de spelt ve bunun yabani akrabalarının yanı sıra (emmer, einkorn, Aegilops vd) yulaf ve çavdar’ın gen kaynaklarının karakterizasyonu konu edilmiştir. Ayrıca spelt’de İP2 ve İP7 sonuçları da kullanılarak genom çapında ilişkiye (genome-wide association) bakılacak ve belirli genler için alel taraması yapılacaktır. İP1 ayrıca ecoTILLING yöntemi kullanarak spesifik olarak hastalıklara dayanıklılık genlerinin alellerinin direkt taranmasını ve seçilmiş bazı hastalık direnci kaynaklarının açılım gösteren spelt ve yulaf popülasyonlarında haritalanmasını içerir. Hastalıklara karşı direnç potansiyeli olduğu belirlenen genotipler, İP3’te arazi denemelerinde kullanılacaktır.

İP2: Yeni ticari çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla minör tahılların fenotiplenmesi

Yulaf, spelt, çavdar ve bunların yabani akrabalarının (CWR) seçilmiş umut vaat eden genotipleri beş ülkede (İsviçre, Avusturya ve Estonya: spelt; Çek Cumhuriyeti ve Estonya: yulaf; Çek Cumhuriyeti ve Estonya: çavdar; Çek Cumhuriyeti: CWR; Türkiye: spelt, çavdar ve yulaf) ve altı bölgede fenotipik olarak incelenecektir. Bunlar arasından seçilecek genotiplerin agronomik özellikleri ve besin kapsamları belirlenerek işleme/fortifikasyon stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılacaktır. İP2 de ayrıca en umut verici genotiplerin çaprazlanmasına başlanacak ve sonuçta yeni minör tahıl hatlarının ortaya çıkması sağlanacaktır.

İP3: Minör tahıllarda biyotik/abiyotik streslerin değerlendirilmesi

İP3 aktiviteleri einkorn, emmer, spelt, çavdar ve yulafta hem arazi hem de kontrollü ortam denemeleri ile biyotik ve abiyotik (kuraklık) streslere direncin genetik temelinin farklı mevsimlerde değerlendirilmesine odaklanacaktır. Bir dizi önemli tahıl hastalığı kapsanmıştır ve ileri hastalık değerlendirmesi ve İP4 ve 5’teki tarımsal yönetim optimizasyonu için umut verici genotipler belirlenmiş olacaktır. Kuraklık direnci, seçilmiş türlerin sulamalı/sulamasız şartlarda Yunanistan’da (Girit) ve Türkiye’de (Orta Anadolu) yetiştirilerek değerlendirilecektir.

İP4: Tarımsal yönetim uygulamalarının minör tahılların performansı üzerine etkisi

İP4’ün amacı, İP1 ve 2’de seçilen minör tahıl genotiplerinin farklı tarımsal yönetim biçimleri ve çevre şartları altında yetiştirilerek (a) verim ve kaliteyi geliştirecek tarımsal yönetim uygulamaların, (b) yüksek gübreleme düzeylerinde yatmaya, haşere ve hastalık dayanıklılık gösteren hatların ve (c) bitki performansı ve çevreye negatif etki yapmayan en uygun gübreleme rejimlerinin belirlenmesidir. Buna göre temel hedefler:

 • Farklı genotip, toprak işleme ve yabani ot kontrol protokollerinin Avrupa’da iki farklı iklim bölgesinde minör tahılların performansı üzerine etkilerinin (ve aralarındaki ilişkilerin) tanımlanması ;
 • kindlaks teha vähemlevinud teraviljade erinevate genotüüpide, viljeluse ja umbrohutõrje tehnoloogiate vastastikune toime ja mõju saagikusele kahes Euroopa klimaatilises piirkonnas;
 • Çiftçi-katılımlı tarla denemeleri organize ederek küçük taneli tahıl genotiplerinin performanslarının ticari uygulamalarda kullanılan farklı toprak, iklim ve agronomik koşullarda araştırılması.

İP5: Çeşit karışımları ve birlikte ekimin minör tahılların performansı üzerine etkisi

İP5, çeşit karışımlarının ve baklagillerle birlikte ekimin, çeşitli gübreleme girdi düzeyleri ve yapraktan hastalık uygulamaları kullanılarak ürün performansı (verim, hastalık direnci ve kalite) üzerine etkilerinin tanımlanmasına odaklanacaktır. Arazi denemeleri, İP1 ve 2’de genotip x çevre interaksiyonunun (hem iklimsel, hem agronomik) konu edildiği denemelerden seçilen farklı genotipler kullanılarak üç farklı iklim bölgesinde gerçekleştirilecektir.

İP6: Pazar potansiyelini optimize etmek için işleme ve ürün geliştirme stratejilerinin en uygun hale getirilmesi

İP6, işleme/fortifikasyon stratejilerinin optimizasyonu ve seçilmiş minör tahıl türlerinden yeni ürün geliştirilmesi üzerine odaklanacaktır. Temel hedef, seçilmiş minör tahıllarda (spelt, çavdar, yulaf) temel teknolojik tane (tam un) parametre ve düzeylerinin tanımlanmasıdır:

 • son ürünün (ekmek, kahvaltılık tahıllar, unlu mamüller) teknolojik kalitesinin kalitesi iyileştirilmesi;
 • farklı tahıl türlerinin un karışımları (örn: spelt–çavdar veya spelt–yulaf kombinasyonları) kullanılarak bunların avantajlı olan besinsel ve teknolojik özelliklerinin bir araya getirilmesi;
 • son tahıl ürünlerinin stabilizasyonunu veya besin değerlerinin doğal artışını sağlayan teknolojik prosedürleri önermek ve doğrulamak.

İP7: Minör tahılların besin içeriğinin ve insan hücre kültürleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

İP7, yulaf, çavdar, spelt, einkorn ve emmer genotiplerinin (i) seçilmiş mikro besin elementlerinin (örn: Zn, Fe, Se) ve biyoaktif bileşiklerin (örn: beta glukan, toplam lif, fenolikler, toplam anti-oksidan kapasite) çok yüksek ve düşük konsantrasyonlarına ve (ii) insan hücre kültürlerinde apoptotik hücre ölümü ve oksidatif hücre hasarının önlenmesine yönelik etkilerin tanımlanmasına ve karakterizasyonuna odaklanmıştır.

İP8: Minör tahılların pazarlama olanaklarının iyileştirilmesi

İP8, minör tahılların ekonomik potansiyeli üzerine araştırma yapmak ve pazar potansiyellerini arttırmak için vaka çalışması yaklaşımı uygular.

İP9: Demonstrasyon çalışmaları

İP9, çiftçilere ve tarım sektöründe çalışan danışmanlara yenilikçi tarımsal yönetim sistemlerinin gösterilmesi için en iyi tarımsal uygulamaların yer aldığı demonstrasyon çalışmalarını içerir. Aynı zamanda bu İP, yeni ürün prototiplerinin (kavatlılık gevrekler, unlu mamüller) ihtiyaçları için standart teknolojilerin adaptasyonunu amaçlayarak un üretimi için teknolojik denemeler içerecektir. Un üretimi ve karşılaştırma çalışmaları için yüksek işlem hacmi düzeyleri ve düşük-maliyet prensiplerine dayalı farklı teknikler değerlendirilecektir (yüksek-oranlı ayrıştırma, turbo değirmenler, merdaneler, pnömatik soyma, çarpmalı soyma, eleme, havalı ayırma, ince tohum elemesi).

İP10: Proje sonuçlarının yayımı, kullanımı ve fikri mülkiyet yönetimi

SağlıklıMinörTahıllar Projesi sonuçları, Avrupa tarımsal-gıda sektörü ve bilimsel toplum için temel bir ilgi olacaktır. Proje ile ilgili hedef gruplara uygun olacak şekilde bir dizi geniş yayım aktivitesi tasarlanmıştır:

 • çiftçiler: özellikle organik/düşük girdili yöntemler kullananlar;
 • ıslahçılar;
 • gıda/yem endüstrisi: özellikle unlu mamül ve tahıl ürünleri üreticileri;
 • tüketiciler: minör tahıllardan üretilen ürünlerin mevcut ve potansiyel tüketicileri artan seçenek, bulunabilirlik ve yüksek besin değerinden faydalanabilirler
 • araştırmacılar: tahıl genetiğii, agronomi, besin elementi birikim mekanizmaları, stres toleransı, tahıl işlenmesi ve diğer konuları araştıran araştırma grupları.

Proje sonuçları, bilimsel yayınlar, tarla günlerinde proje broşürleri ve posterler, ticari etkinlikler, proje ortaklarda etkinlik günleri ve medya (haber bültenleri, özel dergiler, web siteleri, videolar ve film) yoluyla yayılacaktır.

İP11: Bilimsel koordinasyon

Bu İP, bilimsel ilerlemenin, ürünlerin ve aşamaların zamana bağlı olarak tamamlanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, araştırma risklerinin yönetimi, Komisyon için periyodik ve final aktivite raporlarının hazırlığı ve sunulması için tasarlanmıştır.

İP12: İdari yönetim

Bu İP, projenin bütün olarak koordine edilmesi ve tüm yönetimsel, yasal ve finansal görevlerin yürütülmesi için tasarlanmıştır.

print