Proje hakkında

Proje Başlığı:

IAvrupa’da insan beslenmesi için minör tahıl ürünlerinin genetik tabanını çeşitlendirmek, stres direncini geliştirmek, tarımsal yönetim ve beslenme/işleme kalitesi için bütünleşik bir yaklaşım

Proje Adı Kısaltması:

HealthyMinorCereals (SağlıklıMinörTahıllar)

FP7 İşbirliği Projesi
Ödenek Sözleşme Numarası:
613609

Proje Süresi: 

Eylül 2013 – Ağustos 2018

6.5 milyon €’luk bütçeye sahip projede 10 Avrupa Birliği/Asosiye ülkesinden (Avustrurya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Polonya, İsviçre, Türkiye ve İngiltere) 16 katılımcı bulunmaktadır. Proje, ‘minör tahıllar’ olarak bilinen türlerin beşinin –spelta, çavdar, yulaf, einkorn ve emmer- geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.

Genel Bilgiler

Avrupa ve dünyada tarımsal verimlilik yüksek verim için ıslah edilmiş az sayıdaki tahıl türüne odaklanılarak (Avrupa’da yetiştirilen tahıllar için başlıca ekmeklik buğday ve arpa) önemli ölçüde geliştirilmiştir ve yüksek oranlarda mineral gübre girdisine bağımlıdır. Ancak bu strateji, tarımın, genetik varyasyon ve çeşitlilikte azalma ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu durum hem ürünlerin biyotik ve abiyotik streslere karşı hassas olmasına hem de yoğun gübre ve enerji kullanımı sonucu çevre zararlarına yol açmaktadır.

Ekmeklik buğdaya kıyasla minör tahıllar fakir topraklarda veya düşük girdili üretimde genellikle iyi büyürler ve ekmeklik buğdayda düşük olan mikro besinleri çok daha yüksek konsantrasyonlarda içerirler. Bu yüzden hem organik gıda üreticileri ve tüketicileri hem de artan bir şekilde geleneksel çiftçiler tarafından oldukça değerli görülmektedirler.

print