SPELTA SEMINAR JÕGEVAL

10.12.15
Jõgeval toimus "Tervislike teraviljade raames" spelta seminar.
I,Tamm andis ülevaate projektist. R. Koppel tutvustas Spelta nisu ja Jõgeva katsete tulemusi. T.Ohvril tegi ettekande spelta turundusuuringu esialgsetest tulemustest. M. Mansberg rääkkis spelta kasvatamisest ja M. Ess turustamisest. Korraldati "ajurünnak" spelta tootmise, tarbimise ja ekspordi suurendamise võimaluste üle.(Ettekanded leiate aadressilt: www.etki.ee/publikatsioonid/ettekanded).
www:  http://www.etki.ee/index.php/%C3%BCldinfo/ueritused/374-speltanisu-seminar-9-detsember
print